Referee schedule 2nd ACBS Asian Tour 10 RED - Jinan / China 2018

NoReferee 28.10.2018 29.10.2018 30.10.2018 31.10.2018
10:00 12:30 15:00 19:00 10:00 13:00 16:00 19:00 14:00 19:00 14:00
Zhang Youping
Sun Zhiyong
Zhang Ning
Yu Zhao Fei
Chu Jun
Zhou Bing Feng
Qin Zhenzhen
Liu Linan